Provozovatel stránek upozorňuje, že informace na stránkách obsažené mají pouze informativní charakter. Nepředstavují návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí návrhu. Provozovatel neodpovídá za správnost, přesnost, včasnost ani úplnost informací, ani za důsledky spoléhání se na tyto informace, ani za případnou škodu vzniklou v důsledku použití informací. Provozovatel si vyhrazuje právo části stránek nebo celkový obsah stránek bez zvláštních oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo uveřejnění dočasně nebo trvale zastavit.