Hotel Sport Šumperk, s.r.o., Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk IČ: 02780577, DIČ: CZ02780577 (dále jen „Hotel Sport Šumperk“), jakožto provozovatel hotelu Hotel Sport Šumperk a webové stránky www.hotelsumperk.cz, se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje a respektovat Vaše právo na soukromí.

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete.

Správcem osobních údajů je společnost Hotel Sport Šumperk.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb Hotel Sport Šumperk, a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte služby našeho hotelu, tj. v případech, kdy:

(i) to je nezbytné pro splnění smlouvy (např. ubytování v hotelu či poskytnutí jiné služby či produktu), jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (např. rezervace pobytu či služby), nebo

 

(ii) je to po nás jako provozovateli hotelového zařízení vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. číslo občanského průkazu či cestovního pasu a/nebo víza, účel pobytu a národnost), nebo

 

(iii)  jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa či telefonní číslo pro zasílání marketérových sdělení), nebo

 

(iv) je to naším oprávněným zájmem v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných a ochrany majetku a zdraví hostů (např. kamerový systém hotelu, údaje při obecném dotazu, zvláštní požadavky, cookies apod.).

Těmito osobními údaji jsou zejména:

 • jméno, příjmení, popřípadě titul, 
 • číslo občanského průkazu, pasu či víza, 
 • datum narození,
 • adresa a/nebo trvalé bydliště v ČR nebo zahraničí,             
 • národnost, 
 • telefonní číslo,                                              
 • e-mailová adresa,                              
 • registrační značka automobilu, 
 • číslo pokoje, 
 • čas a datum příjezdu a odjezdu,                              
 • účel pobytu,
 • kamerové záznamy z pobytu v hotelu,
 • cookies.    

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce či při nástupu k Vašemu pobytu (registrační karta) nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky, nebo v rámci provozu kamerového systému v prostorách našeho hotelu. Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou k jejich užití a v souladu s relevantními právními předpisy.

Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem včetně např. informací, jež nám poskytnete během svého pobytu jako host našeho hotelu. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Těmito informacemi jsou zejména tzv. povinně poskytované informace na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a konec ubytování, případně účel pobytu.

INFORMACE Z OSTATNÍCH ZDROJŮ

Vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran na zpracování plateb mezi rezervujícím a ubytováním. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše rezervace a ujistili se, že je s Vaší rezervací vše v pořádku.

Při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme například i s Facebook či Instagram. Data, která zveřejňujete, u nás neskladujeme, ale prostřednictvím spolupráce s třetími stranami (zpracovateli) je využíváme k lepšímu zacílení našich kampaní.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Vám poskytli naše služby (plnili naše smluvní závazky vůči Vám), plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na změny v našich službách a/nebo abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již užili nebo na které jste se dotazovali nebo které cílí na to, co Vás zajímá.

Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a správy Vaší rezervace a na jejím základě k plnění smlouvy o ubytování, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

Vaše údaje používáme rovněž pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našem hotelu, s vytvořením rezervace z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, můžeme Vám e-mailem, SMS zprávou či telefonicky poskytovat reklamní a marketingové materiály podobné těm, které jste již užili nebo na které jste se dotazovali nebo které cílí na to, co Vás zajímá. Současně Vás můžeme požádat o udělení souhlasu se zasíláním reklamních a marketingových materiálů, které nejsou podobné těm, které jste již užili nebo na které jste se dotazovali nebo které cílí na to, co Vás zajímá.

Pokud budete ubytováni jako hosté v našem hotelu, můžeme rovněž po ukončení Vašeho pobytu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: provoz@hotelsportsumperk.cz

V případě rezervace pobytů v hotelu, přes internet Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce, a příležitostně od našich agentů rezervace prodeje, pokud jde o dotazy týkající se Vámi provedené rezervace jakýchkoli našich produktů a služeb.

V případě, že nedokončíte svoji on-line rezervaci, je možné, že Vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci a nemusíte znovu vyplňovat své rezervační údaje. Je rovněž možné, že Vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou nadcházející rezervaci.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon.

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek Hotel Sport Šumperk, s.r.o., našich zákazníků či jiných osob.

Jestli je v případě Vaší rezervace z Vaší strany nebo strany držitele karty, kterou byla rezervace zaručena, vyžadován chargeback, je možné, že budeme muset sdílet některé rezervační údaje s poskytovateli platebních služeb a relevantními finančními institucemi. Tyto údaje mohou zahrnovat kopii Vašeho potvrzení rezervace nebo IP adresu, ze které byla provedena rezervace. Pokud to budeme považovat za nezbytné, můžeme za účelem odhalení a prevence podvodů Vaše údaje sdílet s příslušnými finančními institucemi.

Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.
Spolupracujeme s obchodními partery po celém světě. Někteří z těchto obchodních partnerů distribuují nebo propagují naše služby nebo pomáhají našim dalším obchodním partnerů distribuovat a propagovat jejich vlastní služby související s cestováním. Může to znamenat, že jejich služby jsou integrovány do naší webové stránky/aplikací, a mají povoleno Vám ukazovat personalizovanou reklamu.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám překládat reklamu Hotel Sport Šumperk, zatímco si prohlížíte jiné stránky.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org či naši Cookie Policy . Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte, však, prosím, na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti.

Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Záznamy kamerového systému hotelu Hotel Sport Šumperk jsou uchovávány po dobu 14 dní.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”.

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to osobně na recepci hotelu nebo e-mailem na provoz@hotelsportsumperk.cz.

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva. 

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: provoz@hotelsportsumperk.cz.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte, prosím, tedy tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, a další informace o jejich zpracování. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na provoz@hotelsportsumperk.cz. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o přístup k osobním údajům“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití vašich osobních údajů.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.